Obec Štípa - FK Štípa

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obec Štípa

Obec Štípa

Štípa leží severovýchodně od Zlína ve vzdálenosti cca 7 km v nadmořské výšce 270 m, v jihozápadní části Hostýnských vrchů. Katastrální území má rozlohu 690 ha. V místní části je 609 čísel popisných (k 26. 1. 2011) a 1794 obyvatel (k 31. 12. 2010). Štípu tvoří starší Hrubá Štípa (s Horním a Dolním koncem a Výpustou). Na západě sousedí k. ú. Štípa s k. ú. Kostelec, na jihu s k. ú. Zlín, na východě s k. ú. Hvozdná a Velíková a na severu s k. ú. Lukov. První zmínka o Štípě pochází z r. 1391. Začátkem 17.století, kolem roku 1620, měla vesnice 31 osedlých domů, tj. obydlených, z nichž deset patřilo sedlákům a ostatní obývali domkaři. V roce 1834 měla 109 domů a 758 obyvatel, v roce 1930 už 209 domů a 1111 obyvatel. Do roku 1849 tvořila součást lukovského panství, od roku 1850 byla včleněna do politického okresu Holešov a v roce 1935 do Zlínského. Od roku 1960 byla spojena s Kostelcem až do roku 1976 a pak byla připojena ke Zlínu. Původním zdrojem obživy bylo zemědělství, ale většina obyvatel měla spíše podvojné hospodářství, obdělávali půdu a ještě si přivydělávali. V době kolem 1930 bylo v obci 37 soběstačných zemědělců a dvůr. Bylo chováno 77 koní, 301 kusů skotu, 79 vepřů, 39 koz a asi 700 kusů drůbeže. Včelařilo 13 Štípjanů. V té době bylo v obci i 25 zedníků a 30 tesařů, kteří jezdili na práci na Slovensko. Dále byli ve Štípě dva kováři, jeden soustružník, dva bednáři, jeden klempíř, jeden natěrač, čtyři obchodníci, čtyři hostinští a 3 autodopravci. Ve třiceti rodinách se šily papuče. Kolem 80 osob dojíždělo do Baťovy továrny ve Zlíně. Katastrální území mělo 684 hektarů. Stavební materiál měla Štípa svůj, jeden lom byl nad Štípou a druhý pod Lešnou, byly tu i dvě pískovny a cihelna. Svobodný dvůr byl ve Štípě do 17. století, potom náležel vrchnosti a nakonec z něho zbyla jen chalupa na Dvořisku, ale nový dvůr byl postaven v roce 1838. Na konci Dolní Štípy stál i panský špitál založený roku1736, na místě staré školy je teď pošta. Sokolovna byla postavena v letech 1927-28. Pošta je tu od roku 1928. Mezi nejvýznamnější místa patří mimo Lešnou starý kostel na starém hřbitově a barokní kostel p.Marie s přilehlou klášterní budovou. Poslední dějiny obce jsou spojeny se vznikem nyní už zaniklého Jednotného zemědělského družstva, které hospodařilo na všech pozemcích po jejich vyvlastnění občanům v padesátých letech (1952). Štípa i Kostelec byly osvobozeny od německé okupace 6. května 1945 1.československým armádním sborem.

Tip na výlet:


Větrný mlýn - U obce se nachází větrný mlýn vybudovaný v letech 1858 až 1860 místním starousedlíkem Kristiánem Kovářem, který mlýn zhotovil sám jen za pomoci svého syna Josefa. Mlýn mlel pro občany sousedních obcí a ještě během druhé světové války byl plně v provozu.Kostel Narození Panny Marie - Poutní chrám ve Štípě patří k významným poutním chrámům a pozoruhodným příkladům barokní architektury. Zároveň patří mezi jednu z největších a nejkrásnějších církevních staveb na Moravě. 23. března 1614 zemřela ve Vsetíně Lukrecie Valdštejnská, rozená Nekšová z Landeku. Ve své závěti si přála, aby její manžel, Albrecht z Valdštejna, vybudoval ve Štípě velký kostel, přenesl do něj sošku Panny Marie Štípské a při novém kostele aby nechal postavit také klášter. Na zaplacení všech výdajů odkázala Valdštejnovi celý svůj velký majetek. Albrecht začal přání své zemřelé ženy okamžitě plnit. Již v roce 1615 začal navážet stavební materiál, povolal z Itálie stavebníky a kameníky a příští rok (1616) se začalo stavět. V roce 1620 musely však být stavební práce zastaveny. Morava se totiž přidala ke vzbouřeným českým stavům, které od května 1618 bojovaly proti Habsburkům. Valdštejn se odstěhoval do Jičína a lukovské panství prodal. V té době byl kostel vystavěn až po klenbu a na zdech kláštera byly položeny stropní trámy. Další práce však na 124 let ustaly. V roce 1743 zanechala hraběnka z Rottalů 2000 zlatých na rozšíření starého kostelíku ve Štípě. Peníze však byly použity na dostavbu nového kostela. Po osmnácti letech byla barokní stavba dokončena. 29. září 1762 byl nový chrám benedikován, 30. září 1764 byla do něj ze starého kostelíku přenesena soška Panny Marie Štípské. Konečně 7. července 1765 byl kostel slavnostně posvěcen.


ZOO Zlín - Zlínská zoo je jedinečným místem, kde mohou návštěvníci vidět zvířata všech kontinentů v přírodním bioparku s volným výběhem. Zvířata tu žijí ve zdařilé napodobenině jejich původního prostředí. Ptáci žijí v ptačích voliérách, které připomínají jejich domovinu, savci jsou vystavováni v přírodních expozicích. K vidění jsou tu sloni, žirafy, nosorožci, zebry, asijští tygři, ušatí medvěti a giboni, australští klokani, běžci emu, ale i jihoameričtí papoušci, mravenečníci nebo lamy. V nové tropické hale Yucatan mezi faunou a flórou uvidíte vzpomínku na civilizaci Mayů, někdejších obyvatelů Yucatánského poloostrova. Říká se, že ZOO Zlín patří k nejkrásnějším místům celé Moravy. Krásu místa dotváří nádherný historický zámecký park starý více než 200 let. Návštěvníky upoutá svým anglickým slohem a 1150 druhy vzácných dřevin a okrasných bylin. Park patří k k dendrologicky nejcennějším zámeckým parkům celé Moravy. Parku se spoustou květin, jezírek, vodotrysků a vodopádů dominuje zámek Lešná, který je proslulý dřevořezbářskou výzdobou interiérů a rozsáhlými sbírkami porcelánu a stříbra. Zlínské ZOO a park lze navštívit ve všech ročních obdobích. Některá zvířata jsou aktivnější v zimě. Jsou i zvířata, která se na zimu perfektně adaptovala, a tak lze vidět zvířata z teplých krajin ve venkovních prostorách i v zimě.Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky